24/05/2024

INFO

Najnovije Vesti Dana

OTKRIVAMO ISTINU O KREDITNOM BIROU: Ovo je prava istina zašto vam kredit u banci ne bude odobren

OTKRIVAMO ISTINU O KREDITNOM BIROU: Ovo je prava istina zašto vam kredit u banci ne bude odobren

Kada razmišljamo o prekoračenju limita na računu ili dozvoljenom minusu, važno je znati da odluka o tome kako će banka reagovati zavisi isključivo od njene poslovne politike. Ukoliko korisnik ne planira da promeni banku, nedozvoljeni minus može imati uticaj na njegov kreditni biro izveštaj u naredne tri godine, što može otežati eventualne buduće zaduženja kod drugih banaka.

Docnja u izmirivanju obaveza

Jedan od ključnih faktora koji utiče na kreditni biro izveštaj je kašnjenje, odnosno kašnjenje u izmirivanju obaveza. Na primer, kašnjenje po kreditu nastaje kada fizičko lice ne izmiri dospelu ratu po osnovu kredita u roku od 60 dana. Ovakve informacije se beleže i mogu imati uticaj na buduće finansijske transakcije.

Uloga Kreditnog biroa

Kreditni biro je elektronski registar podataka o obavezama pravnih i fizičkih lica prema bankama, lizing kompanijama i drugim članicama. Ovi podaci se koriste prilikom procene kreditne i platežne sposobnosti fizičkog lica, a pružaoci usluga su u obavezi da ažuriraju podatke kako bi obezbedili tačnost i ažurnost informacija.

Značaj ažurnih informacija

Važno je napomenuti da su ažurni podaci ključni za pravilno vođenje kreditnog biroa. Sve promene koje se dese kod banaka i drugih članica Kreditnog biroa trebaju biti ažurirane istog dana, kako bi se obezbedila tačnost izveštaja. Ovo omogućava pružaocima usluga da imaju jasnu sliku o finansijskoj situaciji klijenata.

Kao zaključak, važno je biti svestan uticaja nedozvoljenog minusa i docnje na kreditni biro izveštaj, jer ti podaci mogu imati značajan uticaj na buduće finansijske transakcije. Održavanje ažurnih i tačnih informacija ključno je kako bi se obezbedila pravilna procena kreditne sposobnosti fizičkih lica.

BONUS VIDEO