23/07/2024

INFO

Najnovije Vesti Dana

OSMACI, SPREMITE SE: Sutra je prvi dan MALE MATURE, evo koji se predmet polaže!

OSMACI, SPREMITE SE: Sutra je prvi dan MALE MATURE, evo koji se predmet polaže!

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji polažu završni ispit iz srpskog jezika sutra, 18. juna, dok će testiranje iz matematike biti održano 19. juna, a iz izbornog predmeta 20. juna. Svaki ispit traje od 9 do 11 sati i sprovodi se istovremeno u celoj zemlji. U slučaju kašnjenja početka ispita, vreme izrade testa se produžava na 120 minuta. Učenici ne smeju napuštati prostoriju prvih 45 ni poslednjih 15 minuta ispita.

Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka niti drugih materijala koji nisu deo propisanog pribora za ispit. Svaki od testova nosi maksimalno 20 poena. Za izračun konačnih bodova za upis, bodovi osvojeni na testovima iz maternjeg jezika i matematike se množe koeficijentom 0,7, dok se bodovi sa trećeg testa množe sa 0,6.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u subotu, 22. juna, na portalu Moja srednja škola. Učenici i roditelji mogu podneti prigovor u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati biće objavljeni 25. juna, a raspodela po srednjim školama i obrazovnim profilima zakazana je za 2. jul.

Popunjavanje liste želja za srednje škole elektronskim putem ili u matičnim osnovnim školama obaviće se 26. i 27. juna. Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović najavila je da je za školsku 2024/2025. godinu planirano 72.522 mesta, a pravo da polaže završni ispit ima 66.970 učenika. Datum završnog ispita pomeren je za dan kasnije nakon odluke Vlade Srbije da 17. jun bude neradni dan zbog Kurban-bajrama.