01/04/2023

INFO

Najnovije Vesti Dana

Gradonačelnik Novog Sada razgovarao je sa mladima iz Novosadskog omladinskog foruma. Đurić: U narednom periodu dogovorili smo javnu prezentaciju njiho

Gradonačelnik Novog Sada razgovarao je sa mladima iz Novosadskog omladinskog foruma. Đurić: U narednom periodu dogovorili smo javnu prezentaciju njiho