12/08/2022

INFO

Najnovije Vesti Dana

NOVA ODLUKA O CENAMA GORIVA U SRBIJI

NOVA ODLUKA O CENAMA GORIVA U SRBIJI

Imajući u vidu da je tržište naftnih derivata još uvek nestabilno, članovi vlade doneli su ovakvu odluku u cilju sprečavanja većih poremećaja na tom tržištu i radi očuvanja životnog standarda stanovništva