29/11/2022

INFO

Najnovije Vesti Dana

404 – Srećna

Najnovije istraživanje otkriva da muškarci koji uzimaju vijagru skoro dvostruko češće pate od problema sa vidom koji mogu dovesti do slepila.